בית בקיסריה

שיפוץ הבית

בתיאום עם עקרונות הפנג שווי

שנת בניה  2015