בניין חדש למוזיאון ת"א לאומנות

תחרות אדריכלים בינלאומית

ע"ש שמואל והרטה עמיר

שנה   2004

הצעה זוכה בציון לשבח