בראון תל אביב

פאב ברחוב נחלת בנימין בת"א

בשיתוף עם אדר' אורי רונן

שנת בניה   2004