דירה במעוז אביב

איחוד ושיפוץ 2 דירות

בתיאום עם עקרונות הפנג שווי

שנת בניה   2008