דירה בצפון הישן של תל אביב

שיפוץ חלקי של דירה

שנת בניה   2013

צילום  יואב פלד