דירה בשיכון וותיקים ברמת גן

שיפוץ דירה במקביל לחידוש

הבניין לפי תמ"א 38

בתיאום עם עקרונות הפנג שווי

שנת בניה   2011

צילום  יואב פלד