פסטיבל אומנות הארץ

המתחם הפתוח של פסטיבל אומנות הארץ ברידינג בשנים 2003-2006

בשיתוף עם אדר' יואב לוין

ייזום והפקה  קבוצת אינטלקט