בית מאירי בחדרה

בית שתוכנן ונבנה

עפ"י עקרונות הפנג שווי

שנת בניה   2007-2008