תיק תיעוד – בית מגור, תל-אביב

תיק תיעוד מקדים לקראת הריסה,
הוגש ע"י בית רונן אפקה בע"מ
שנה:  2017

 

אדריכלים מקוריים: דרור סופר ויוסף קלודני
שנת בניה: 1978-9

 

להלן מספר עמודים מתוך המסמך המלא: