תיק תיעוד – בית רכטר הרצליה

תיק תיעוד לפני הריסה

עם אדר' ד"ר קרן מטרני

שנה:  2011

 

להלן מספר דפים מתוך המסמך המלא: